1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Psychoterapeuci

Aneta Gradowska, psychoterapia innersens
Aneta Gradowska, psychoterapia innersens

ANETA GRADOWSKA

mgr psychologii, psychoterapeutka integracyjna,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych.

Zobacz więcej >>

Jestem psychologiem klinicznym, społecznym oraz psychoterapeutą. Ukończyłam Uniwersytet SWPS
oraz podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej
INTRA. Obecnie rozwijam swoje kompetencje w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie
Psychologii Zdrowia akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.
Zgodnie ze standardami pracy psychoterapeutycznej, swoją pracę regularnie poddaję superwizji pod
okiem certyfikowanych superwizorów. Regularnie też poszerzam swoją wiedzę- uczestniczę w
szkoleniach i warsztatach.
 
Współpracowałam z Ośrodkiem Dziennym przy Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas,
Stowarzyszeniem POMOST oraz Fundacją Wspierania Rodzin KORALE. Posiadam też kilkanaście lat
doświadczenia w pracy w dużych firmach w działach personalnych, gdzie wspierałam kadrę
kierowniczą i pracowników w wyzwaniach związanych z zarządzaniem ludźmi. Od kilku lat pracuję
psychoterapeutycznie z osobami dorosłymi i ta część mojej pracy sprawia mi najwięcej satysfakcji.
 
Prowadzę psychoterapię indywidualną i wsparcie psychologiczne osób dorosłych. W swojej praktyce
szczególną wagę przykładam do relacji terapeutycznej, która – jak wierzę – ma wielką moc.
Szczególnie mi zależy, aby osoba, z którą pracuję terapeutycznie czuła się bezpieczna, akceptowana,
potraktowana z szacunkiem.
 Pracuję w nurcie integracyjnym. Oznacza to, że korzystam z dorobku różnych szkół terapeutycznych,
w zależności od osoby, której pomagam, jej doświadczeń i rodzaju trudności nad którą
pracujemy.  Wierzę, że w każdym jest moc do zmiany swojego życia, moje zadanie to pomóc ją
dostrzec lub odblokować.

Najczęstsze trudności nad którymi pracujemy terapeutycznie to m.in.: doświadczenie DDA/DDD,
obniżony nastrój, złość, poczucie osamotnienia, bezradności, poczucie wykluczenia i samotności,
trudności w bliskich relacjach, doświadczenia nadużyć i przekroczenia granic, zaburzenia depresyjne i
zaburzenia nastroju, niskie poczucie własnej wartości- i innych, które przyczyniają się do obniżenia
jakości życia.
 
Prywatnie jestem żoną Kuby i mamą Tomasza. Uwielbiam przyrodę, podróże, kulinaria i czas
spędzony z rodziną.

Kontakt: kontakt@anetagradowska.pl
tel. 608 659 732

Ilona Burkiewicz-Buchała, psychoterapia innersens
Ilona Burkiewicz-Buchała, psychoterapia innersens

ILONA JURKIEWICZ-BUCHAŁA

mgr psychologii i lingwistyki, psychoterapeutka integracyjna,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych
psychoterapia w języku angielskim i włoskim

Zobacz więcej >>

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku Intra. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych w 4-letniej Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP-SWPS akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie psychologiczne oraz terapeutyczne zdobyłam m.in. na stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Warszawie, Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie i w ramach wolontariatu m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST” oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Mali Braci Ubogich w Warszawie.  

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pracuję w podejściu integracyjnym, co oznacza, że dopasowuję podejście terapeutyczne do indywidualnych potrzeb klientów. Pomagam pacjentom w przezwyciężeniu trudności w życiu osobistym i zawodowym, osobom doświadczającym konfliktów wewnętrznych oraz potrzebującym wsparcia psychologicznego. Obszary mojej pracy to m.in.: zaburzenia lękowe, stany depresyjne, zaburzenia psychosomatyczne, kryzysy emocjonalne, radzenie sobie ze stresem, trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji.

Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT).

Swoją pracę poddaję stałej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Ukończyłam również studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzę terapię w języku polskim, włoskim i angielskim. Zajmuję się również tłumaczeniem książek o tematyce psychologicznej i psychoterapeutycznej z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego na język polski. Jestem członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Kontakt: i.jurkiewicz@interia.pl
tel: 504-475-112

Magdalena Skibińska, psychoterapia innersens
Magdalena Skibińska psycholog

Magdalena Skibińska-Kwiatek

mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii integracyjnej,
trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i psychoterapię par.

Zobacz więcej >>

Pracuję w podejściu integracyjnym (korzystam z dorobku psychoterapii humanistycznej, psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej). Podejście i metody dostosowuję do indywidualnych potrzeb Klientów.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, psychoterapią par, problemów osobistych, zaburzeń nerwicowych i osobowości, wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia osób z grupy DDA/DDD. Prowadzę grupowe treningi psychologiczne – inter i intrapersonalne.

W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do Klienta, ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna, autentyczność i szacunek. Podążając za słowami Carla Junga  „Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, jestem tym, kim zdecydowałem się stać”, wierzę, że człowiek jest zdolny do zmiany i pokonywania trudności bez względu na to, co w życiu przeszedł.

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ PTP-SWPS, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wiedzę i umiejętności poszerzałam na licznych warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej, były to m.in. Europejskie Warsztaty nt. Stresu Traumatycznego „Pomoc po traumie”, Terapia Par i Małżeństw – Centrum CBT, Terapia Par EFT, Brief Therapy: Lasting Solutions, San Diego, USA.

Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty, a następnie superwizora psychoterapii w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Integracyjnej.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje. W trosce o dobro Klientów i własny rozwój korzystam z superwizji klinicznej.

Od wielu lat prowadzę szkolenia i warsztaty dla psychoterapeutów oraz studentów psychoterapii i pomocy psychologicznej. Byłam wieloletnim wykładowcą na Uniwersytecie SWPS, prowadzę zajęcia i superwizję w podyplomowej szkole psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
Od 2003r. jestem stałym współpracownikiem Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Ośrodka Psychoterapii NZOZ „Ogród” IPZ PTP. Współpracowałam również z Centrum Pomocy Profesjonalnej.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Marta Krzeszowska, psychoterapia innersens
Marta Krzeszowska, psychoterapia innersens

Marta Krzeszowska

mgr psychologii, psychoterapeutka psychodynamiczna, 
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i nastolatków, terapię par

Zobacz więcej >>

Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie nauki w 4-letniej Szkole Psychoterapii oraz Studium Terapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych, adaptacyjnych, z zaburzeniami osobowości, depresyjnymi oraz lękowymi.
Pomagam także nastolatkom, które przejawiają zaburzenia emocjonalne, lękowe (nieśmiałość, fobie społeczne) oraz zaburzenia zachowania (trudności szkolne, rówieśnicze, konflikty z rodzicami). Wspieram także rodziców w procesie wychowawczym.

W pracy z Klientem staram się wydobyć jego zasoby i sprawczość tak aby pomóc mu przywrócić kontrolę nad swoim życiem i przywrócić równowagę. Wspólna praca przebiega w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i zaufania. Nie wywieram presji, nie spieszę się i nie wyznaczam kierunków. To Klient sam dokonuje zmian na które jest gotowy.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. W trosce o dobro Klientów i własny rozwój korzystam z superwizji klinicznej.

Marta Krzeszowska
tel: 660 612 602

Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska, psychoterapia innersens

Maria Dąbrowska

mgr psychologii, psychoterapeutka
prowadzi psychoterapię osób dorosłych, młodzieży, par i rodzin

Zobacz więcej >>

Jestem absolwentką psychologii i etyki na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam 4-letni kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, roczny kurs: „Rok z terapią poznawczo – behawioralną dzieci i młodzieży”.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, młodzieży oraz terapią par i rodzin. Pracuję z dorosłymi w obszarze ich problemów osobistych, zaburzeń nerwicowych i osobowości oraz z parami. Wspieram nastolatków którzy przejawiają zachowania ryzykowne, doświadczają lęku w sytuacjach społecznych, mają trudności  w relacjach rówieśniczych, nie radzą sobie z  emocjami.
Prowadzę konsultacje wychowawcze dla Rodziców, jestem realizatorem Warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz indywidualnych Warsztatów dla Rodziców na potrzeby Sądu.

 Swoją pracę poddaję superwizji pod okiem wykwalifikowanego superwizora. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.

W kontakcie z Zainteresowanym staram się zrozumieć świat Jego przeżyć i trudności. Staram się podążać za potrzebami osoby z którą pracuję, w atmosferze zaufania i szacunku dążyć do poprawy jakości Jej życia.

 Prywatnie jestem mamą trojga nastolatków. Przyjemność sprawia mi dobre jedzenie, podróżowanie oraz  kontakt z naturą.

Maria Dąbrowska
664-062-288