1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Psychoterapeuci

Aneta Gradowska, psychoterapia innersens
Aneta Gradowska, psychoterapia innersens

ANETA GRADOWSKA

mgr psychologii, psychoterapeutka integracyjna,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych.

Zobacz więcej >>

Jestem psychologiem klinicznym, społecznym oraz psychoterapeutką. 
Pracuję w nurcie integracyjnym. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz wsparcie psychologiczne osób dorosłych. Najczęstsze trudności nad którymi pracujemy terapeutycznie to m.in.: doświadczenie DDA/DDD, obniżony nastrój, poczucie wykluczenia i samotności, trudności w bliskich relacjach, zaburzenia depresyjne – i inne, które przyczyniają się do obniżenia jakości życia.
 

Ilona Burkiewicz-Buchała, psychoterapia innersens
Ilona Burkiewicz-Buchała, psychoterapia innersens

ILONA JURKIEWICZ-BUCHAŁA

mgr psychologii i lingwistyki, psychoterapeutka integracyjna,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych
psychoterapia w języku angielskim i włoskim

Zobacz więcej >>

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pracuję w podejściu integracyjnym. Pomagam pacjentom w przezwyciężeniu trudności w życiu osobistym i zawodowym, osobom doświadczającym konfliktów wewnętrznych oraz potrzebującym wsparcia psychologicznego. Obszary mojej pracy to m.in.: zaburzenia lękowe, stany depresyjne, zaburzenia psychosomatyczne, kryzysy emocjonalne, radzenie sobie ze stresem, trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji.

Magdalena Skibińska, psychoterapia innersens
Magdalena Skibińska psycholog

Magdalena Skibińska-Kwiatek

mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii integracyjnej,
trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i psychoterapię par.

Zobacz więcej >>

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką psychoterapii integracyjnej (certyfikat PSPI).
Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, psychoterapią par, problemów osobistych, zaburzeń nerwicowych i osobowości, wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia osób z grupy DDA/DDD. Prowadzę grupowe treningi psychologiczne – inter i intrapersonalne.
Prowadzę szkolenia i warsztaty dla psychoterapeutów oraz studentów psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Marta Krzeszowska, psychoterapia innersens
Marta Krzeszowska, psychoterapia innersens

Marta Krzeszowska

mgr psychologii, psychoterapeutka psychodynamiczna, 
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i nastolatków, terapię par

Zobacz więcej >>

Jestem psychologiem i psychoterapeutką pracującą u w nurcie psychodynamicznym.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych, adaptacyjnych, z zaburzeniami osobowości, depresyjnymi oraz lękowymi. Pomagam także nastolatkom, które przejawiają zaburzenia emocjonalne, lękowe (nieśmiałość, fobie społeczne) oraz zaburzenia zachowania (trudności szkolne, rówieśnicze, konflikty z rodzicami). Wspieram także rodziców w procesie wychowawczym.

 

Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska, psychoterapia innersens

Maria Dąbrowska

mgr psychologii, psychoterapeutka
prowadzi psychoterapię osób dorosłych, młodzieży, par i rodzin

Zobacz więcej >>

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. 
Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, młodzieży oraz terapią par i rodzin. Pracuję z dorosłymi w obszarze ich problemów osobistych, zaburzeń nerwicowych i osobowości. Wspieram nastolatków którzy przejawiają zachowania ryzykowne, doświadczają lęku w sytuacjach społecznych, mają trudności  w relacjach rówieśniczych, nie radzą sobie z  emocjami.
Prowadzę konsultacje wychowawcze dla rodziców, jestem realizatorem Warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz indywidualnych Warsztatów dla Rodziców na potrzeby Sądu.