1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Psychoterapia małżeńska / psychoterapia par

Psychoterapia małżeńska to forma psychoterapii, w której oboje partnerów uczestniczy w sesjach terapii razem. Celem psychoterapii małżeńskiej jest pomoc małżonkom w radzeniu sobie z trudnościami w ich relacji oraz w rozwiązywaniu konfliktów i nieporozumień. Psychoterapia małżeńska może obejmować różne formy terapii, takie jak terapia behawioralna, terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna czy terapia narracyjna. Psychoterapia małżeńska może pomóc małżonkom lepiej rozumieć siebie nawzajem, nauczyć się lepszych sposobów komunikacji i radzenia sobie z trudnościami w związku.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub raz na 2-tygodnie, w zależności od etapu pracy terapeutycznej i problemów.

200 zł / 50 min
280 zł / 90 min