1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com
Magdalena Skibińska psycholog

Magdalena Skibińska-Kwiatek

mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii integracyjnej,
trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i psychoterapię par.

Zobacz więcej >>

Pracuję w podejściu integracyjnym (korzystam z dorobku psychoterapii humanistycznej, psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej). Podejście i metody dostosowuję do indywidualnych potrzeb Klientów.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, psychoterapią par, psychoterapią problemów osobistych, zaburzeń nerwicowych i osobowości, wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia osób z grupy DDA/DDD. Prowadzę grupowe treningi psychologiczne – inter i intrapersonalne.

W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do Klienta, ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna, autentyczność i szacunek. Podążając za słowami Carla Junga  „Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, jestem tym, kim zdecydowałem się stać”, wierzę, że człowiek jest zdolny do zmiany i pokonywania trudności bez względu na to, co w życiu przeszedł.

Jestem psychologiem. Ukończyłam 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ PTP-SWPS, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wiedzę i umiejętności poszerzałam na licznych warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej, były to m.in. Europejskie Warsztaty nt. Stresu Traumatycznego „Pomoc po traumie”, Terapia Par i Małżeństw – Centrum CBT, Brief Therapy: Lasting Solutions, San Diego, USA.

Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty, a następnie superwizora psychoterapii w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Integracyjnej.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje. W trosce o dobro Klientów i własny rozwój korzystam z superwizji klinicznej.

Od wielu lat prowadzę szkolenia i warsztaty dla psychoterapeutów oraz studentów psychoterapii i pomocy psychologicznej. Jestem wieloletnim wykładowcą na Uniwersytecie SWPS, prowadzę zajęcia i superwizję w podyplomowej szkole psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
Od 2003r. jestem stałym współpracownikiem Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Ośrodka Psychoterapii NZOZ „Ogród” IPZ PTP. Współpracowałam również z Centrum Pomocy Profesjonalnej.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, w którym wchodzę w skład Sądu Koleżeńskiego.

Marta Krzeszowska

mgr psychologii i pedagogiki, psychoterapeutka, 
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i nastolatków oraz konsultacje dla rodziców

Zobacz więcej >>

Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam także podyplomowo Akademię Pedagogiki Specjalnej na profilu oligofrenopedagogika oraz terapię pedagogiczną. Wiedzę i umiejętności rozwijałam na szkoleniach i kursach z zakresu terapii i pomocy psychologicznej. Obecnie jestem w trakcie nauki w 4-letniej Szkole Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Pracowałam w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne dla  rodziców, grupy wspierające dla młodzieży w kryzysie oraz warsztaty dla kobiet. Mam także praktykę w poradnictwie i diagnozie psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i nastolatków od 13-go roku życia. Pracuję z pacjentami doświadczającymi kryzysów psychicznych, z zaburzeniami osobowości, depresyjnymi oraz lękowymi. Pomagam nastolatkom, które przejawiają zaburzenia emocjonalne, lękowe (nieśmiałość, fobie społeczne) oraz zaburzenia zachowania (trudności szkolne, rówieśnicze, konflikty z rodzicami). Wspieram także rodziców w procesie wychowawczym.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. W trosce o dobro Klientów i własny rozwój korzystam z superwizji klinicznej.

W mojej pracy z Klientem najważniejsza jest atmosfera bezpieczeństwa i akceptacji. Pracujemy w formie i tempie dostosowanym do każdego indywidualnie.

Prywatnie jestem mężatką i mamą dwójki dzieci. Moją pasją są zwierzęta i przyroda.

Kontakt: mkrzeszowska@wp.pl

tel: 660 612 602

ILONA JURKIEWICZ-BUCHAŁA

mgr psychologii i lingwistyki, psychoterapeutka integracyjna,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych
psychoterapia w języku angielskim i włoskim

Zobacz więcej >>

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku Intra. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych w 4-letniej Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP-SWPS akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie psychologiczne oraz terapeutyczne zdobyłam m.in. na stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Warszawie, Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie i w ramach wolontariatu m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST” oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Mali Braci Ubogich w Warszawie.  

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pracuję w podejściu integracyjnym, co oznacza, że dopasowuję podejście terapeutyczne do indywidualnych potrzeb klientów. Pomagam pacjentom w przezwyciężeniu trudności w życiu osobistym i zawodowym, osobom doświadczającym konfliktów wewnętrznych oraz potrzebującym wsparcia psychologicznego. Obszary mojej pracy to m.in.: zaburzenia lękowe, stany depresyjne, zaburzenia psychosomatyczne, kryzysy emocjonalne, radzenie sobie ze stresem, trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji.

Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT).

Swoją pracę poddaję stałej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Ukończyłam również studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzę terapię w języku polskim, włoskim i angielskim. Zajmuję się również tłumaczeniem książek o tematyce psychologicznej i psychoterapeutycznej z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego na język polski. Jestem członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Kontakt: i.jurkiewicz@interia.pl
tel: 504-475-112

ANETA GRADOWSKA

mgr psychologii, psychoterapeutka integracyjna,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych.

Zobacz więcej >>

Jestem psychologiem klinicznym, społecznym oraz psychoterapeutą. Ukończyłam Uniwersytet SWPS
oraz podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej
INTRA. Obecnie rozwijam swoje kompetencje w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie
Psychologii Zdrowia akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.
Zgodnie ze standardami pracy psychoterapeutycznej, swoją pracę regularnie poddaję superwizji pod
okiem certyfikowanych superwizorów. Regularnie też poszerzam swoją wiedzę- uczestniczę w
szkoleniach i warsztatach.
 
Współpracowałam z Ośrodkiem Dziennym przy Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas,
Stowarzyszeniem POMOST oraz Fundacją Wspierania Rodzin KORALE. Posiadam też kilkanaście lat
doświadczenia w pracy w dużych firmach w działach personalnych, gdzie wspierałam kadrę
kierowniczą i pracowników w wyzwaniach związanych z zarządzaniem ludźmi. Od kilku lat pracuję
psychoterapeutycznie z osobami dorosłymi i ta część mojej pracy sprawia mi najwięcej satysfakcji.
 
Prowadzę psychoterapię indywidualną i wsparcie psychologiczne osób dorosłych. W swojej praktyce
szczególną wagę przykładam do relacji terapeutycznej, która – jak wierzę – ma wielką moc.
Szczególnie mi zależy, aby osoba, z którą pracuję terapeutycznie czuła się bezpieczna, akceptowana,
potraktowana z szacunkiem.
 Pracuję w nurcie integracyjnym. Oznacza to, że korzystam z dorobku różnych szkół terapeutycznych,
w zależności od osoby, której pomagam, jej doświadczeń i rodzaju trudności nad którą
pracujemy.  Wierzę, że w każdym jest moc do zmiany swojego życia, moje zadanie to pomóc ją
dostrzec lub odblokować.

Najczęstsze trudności nad którymi pracujemy terapeutycznie to m.in.: doświadczenie DDA/DDD,
obniżony nastrój, złość, poczucie osamotnienia, bezradności, poczucie wykluczenia i samotności,
trudności w bliskich relacjach, doświadczenia nadużyć i przekroczenia granic, zaburzenia depresyjne i
zaburzenia nastroju, niskie poczucie własnej wartości- i innych, które przyczyniają się do obniżenia
jakości życia.
 
Prywatnie jestem żoną Kuby i mamą Tomasza. Uwielbiam przyrodę, podróże, kulinaria i czas
spędzony z rodziną.

Kontakt: kontakt@anetagradowska.pl
tel. 608 659 732

MARZENA SULKOWSKA

mgr pedagogiki, psychoterapeutka integracyjna,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i psychoterapię par (EFT),
psychoterapia w języku angielskim.

Zobacz więcej >>

Od ponad 20 lat interesuję się zdrowiem psychicznym człowieka. Ukończyłam studia pedagogiczne na specjalizacji Andragogiki (kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy dorosłych) na Uniwersytecie Warszawskim. Fascynacja procesem uczenia się człowieka dorosłego zachęciła mnie do pracy w działach szkoleń.

Ciekawość świata i ludzi zaprowadziła mnie też do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończyłam staż w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych Crotched Mountain w stanie New Hempshire (tam dzieci i dorośli dochodzą do siebie po wypadkach). Następne lata spędziłam w Polsce, podróżując po Europie Centralnej i rozwijając się w obszarach szkoleń pracowników, rozwoju zawodowego, zgodności i etyki.

Równolegle kształciłam się w obszarze psychoterapii indywidualnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, posiadającą akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W IPZ PTP ukończyłam też Studium Pomocy Psychologicznej dla Par.

W 2018 roku w Madrycie na szkoleniu Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach (EFT) spotkałam twórczynię tego nurtu – Sue Johnson – i tak zaczęła się moja przygoda z EFT w pracy z parami, ale też w pracy indywidualnej. Skończyłam pełne szkolenie z terapii par w podejściu EFT w 2019 roku.

Na co dzień pracuję w podejściu integracyjnym, aby zapewnić dobór optymalnych strategii i interwencji terapeutycznych do specyfiki problemów pacjentów. Obszary mojej pracy to zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne, depresja, strata i żałoba, trauma oraz zranienia więzi w relacji. Nadal poszerzam swoją wiedzę poszukując nowych informacji i zgłębiając te obszary, które stanowią podstawy psychoterapii. Moja praca psychoterapeutyczna jest zgodna z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa i Psychoterapeuty oraz poddawana jest stałej superwizji. 

Na stałe współpracuję z Ośrodkiem Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” IPZ PTP.
Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.
Prowadzę psychoterapię w języku polskim i angielskim.

Kontakt: marzenasulkowska@yahoo.com
tel. 789 262 626