1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Sesje psychoterapii odbywają się raz w tygodniu. Rozpoczęcie terapii poprzedza konsultacja z rodzicem
lub opiekunem dziecka.

180 zł / 45 min