1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com
Magdalena Skibińska, psychoterapia innersens
Magdalena Skibińska psycholog

Magdalena Skibińska-Kwiatek - psychoterapeuta

mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii integracyjnej,
trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i psychoterapię par.

Pracuję w podejściu integracyjnym (korzystam z dorobku psychoterapii humanistycznej, psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej). Podejście i metody dostosowuję do indywidualnych potrzeb Klientów.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, psychoterapią par, psychoterapią problemów osobistych, zaburzeń nerwicowych i osobowości, wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia osób z grupy DDA/DDD. Prowadzę grupowe treningi psychologiczne – inter i intrapersonalne.

W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do Klienta, ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna, autentyczność i szacunek. Podążając za słowami Carla Junga  „Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, jestem tym, kim zdecydowałem się stać”, wierzę, że człowiek jest zdolny do zmiany i pokonywania trudności bez względu na to, co w życiu przeszedł.

Jestem psychologiem. Ukończyłam 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ PTP-SWPS, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wiedzę i umiejętności poszerzałam na licznych warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej, były to m.in. Europejskie Warsztaty nt. Stresu Traumatycznego „Pomoc po traumie”, Terapia Par i Małżeństw – Centrum CBT oraz w podejściu skoncentrowanym na emocjach EFT, Brief Therapy: Lasting Solutions, San Diego, USA.

Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty, a następnie superwizora psychoterapii w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Integracyjnej.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje. W trosce o dobro Klientów i własny rozwój korzystam z superwizji klinicznej.

Od wielu lat prowadzę szkolenia i warsztaty dla psychoterapeutów oraz studentów psychoterapii i pomocy psychologicznej. Byłam wieloletnim wykładowcą na Uniwersytecie SWPS, prowadzę zajęcia i superwizję w podyplomowej szkole psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
Od 2003r. jestem stałym współpracownikiem Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Ośrodka Psychoterapii NZOZ „Ogród” IPZ PTP. Współpracowałam również z Centrum Pomocy Profesjonalnej.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.