1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Oferta psychoterapii

Konsultacja

Wstępne spotkanie, którego celem jest określenie oczekiwań wobec terapii, najistotniejszych obszarów problemowych,
sposobu aktualnego funkcjonowania i w relacjach z innymi.
Efektem spotkania może być wspólne podjęcie decyzji
o rozpoczęciu psychoterapii lub znalezienie innej formy pomocy.
180-200 zł / 50 min

Psychoterapia indywidualna

Sesje psychoterapii odbywają się raz w tygodniu. Rozpoczęcie terapii poprzedzają 1-3 konsultacje.
180-200 zł / 50 min

Psychoterapia dla par i małżeństw

Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub raz na 2-tygodnie, w zależności od etapu pracy
terapeutycznej i problemów.
250 zł / 50 min
320 zł / 90 min

Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

Sesje psychoterapii odbywają się raz w tygodniu. Rozpoczęcie terapii poprzedza konsultacja z rodzicem
lub opiekunem dziecka.
180 zł / 45 min

Konsultacje dla rodziców

Ilość i częstotliwość spotkań zależy od potrzeb Klientów i zgłaszanych problemów.
180 zł / 50 min
260 zł / 90 min

Psychoterapia on-line

Sesje psychoterapii odbywają się raz w tygodniu (najczęściej przez Skype’a).
Rozpoczęcie terapii poprzedzają 1-3 konsultacje.
180-200 zł / 50 min

Superwizja

Koszt superwizji jest do ustalenia i zależy od częstotliwości i czasu trwania spotkań.