1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Psychoterapeuci

Aneta Gradowska, Psychoterapia Żoliborz, terapia par żoliborz, psycholog żoliborz
Aneta Gradowska, Psychoterapia Żoliborz, terapia par żoliborz, psycholog żoliborz

ANETA GRADOWSKA

mgr psychologii, psychoterapeutka integracyjna,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych.

Zobacz więcej >>

Jestem psychologiem klinicznym, społecznym oraz psychoterapeutką. 
Pracuję w nurcie integracyjnym. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz wsparcie psychologiczne osób dorosłych. Najczęstsze trudności nad którymi pracujemy terapeutycznie to m.in.: doświadczenie DDA/DDD, obniżony nastrój, poczucie wykluczenia i samotności, trudności w bliskich relacjach, zaburzenia depresyjne – i inne, które przyczyniają się do obniżenia jakości życia.
 

Ilona Burkiewicz-Buchała, Psychoterapia Żoliborz, terapia par żoliborz, psycholog żoliborz
Ilona Burkiewicz-Buchała, Psychoterapia Żoliborz, terapia par żoliborz, psycholog żoliborz

ILONA JURKIEWICZ-BUCHAŁA

mgr psychologii i lingwistyki, psychoterapeutka integracyjna,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych
psychoterapia w języku angielskim i włoskim

Zobacz więcej >>

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pracuję w podejściu integracyjnym. Pomagam pacjentom w przezwyciężeniu trudności w życiu osobistym i zawodowym, osobom doświadczającym konfliktów wewnętrznych oraz potrzebującym wsparcia psychologicznego. Obszary mojej pracy to m.in.: zaburzenia lękowe, stany depresyjne, zaburzenia psychosomatyczne, kryzysy emocjonalne, radzenie sobie ze stresem, trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji.

Magdalena Skibińska, psychoterapia innersens
Magdalena Skibińska psycholog

Magdalena Skibińska-Kwiatek

mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii integracyjnej,
trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i psychoterapię par.

Zobacz więcej >>

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką psychoterapii integracyjnej (certyfikat PSPI). Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, psychoterapią par, problemów osobistych, zaburzeń nerwicowych i osobowości, wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia osób z grupy DDA/DDD. Prowadzę grupowe treningi psychologiczne – inter i intrapersonalne. Prowadzę szkolenia i warsztaty dla psychoterapeutów oraz studentów psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Marta Krzeszowska, Psychoterapia Żoliborz, terapia par żoliborz, psycholog żoliborz
Marta Krzeszowska, Psychoterapia Żoliborz, terapia par żoliborz, psycholog żoliborz

Marta Krzeszowska

mgr psychologii, psychoterapeutka psychodynamiczna, 
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i nastolatków, terapię par

Zobacz więcej >>

Jestem psycholożką i psychoterapeutką pracującą u w nurcie psychodynamicznym. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par. Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysów psychicznych, adaptacyjnych, z zaburzeniami osobowości, depresyjnymi oraz lękowymi. Pomagam także nastolatkom, które przejawiają zaburzenia emocjonalne, lękowe (nieśmiałość, fobie społeczne) oraz zaburzenia zachowania (trudności szkolne, rówieśnicze, konflikty z rodzicami). Wspieram także rodziców w procesie wychowawczym.

Maria Dąbrowska, Psychoterapia Żoliborz, terapia par żoliborz, psycholog żoliborz
Maria Dąbrowska, Psychoterapia Żoliborz, terapia par żoliborz, psycholog żoliborz

Maria Dąbrowska

mgr psychologii, psychoterapeutka
prowadzi psychoterapię osób dorosłych, młodzieży, par i rodzin

Zobacz więcej >>

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, młodzieży oraz terapią par i rodzin. Pracuję z dorosłymi w obszarze ich problemów osobistych, zaburzeń nerwicowych i osobowości. Wspieram nastolatków którzy przejawiają zachowania ryzykowne, doświadczają lęku w sytuacjach społecznych, mają trudności  w relacjach rówieśniczych, nie radzą sobie z  emocjami. Prowadzę konsultacje wychowawcze dla rodziców, jestem realizatorem Warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz indywidualnych Warsztatów dla Rodziców na potrzeby Sądu.