1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Wstępna konsultacja psychoterapeutyczna

Wstępne spotkanie, którego celem jest określenie oczekiwań wobec terapii, najistotniejszych obszarów problemowych, sposobu aktualnego funkcjonowania i w relacjach z innymi. Efektem spotkania może być wspólne podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii lub znalezienie innej formy pomocy.

180-200 zł / 50 min