1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com
Ilona Burkiewicz-Buchała, Psychoterapia Żoliborz, terapia par żoliborz, psycholog żoliborz
Ilona Burkiewicz-Buchała, Psychoterapia Żoliborz, terapia par żoliborz, psycholog żoliborz

Ilona Jurkiewicz-Buchała - psychoterapeuta

mgr psychologii i lingwistyki, psychoterapeutka integracyjna,
prowadzi psychoterapię osób dorosłych
psychoterapia w języku angielskim i włoskim

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku Intra oraz studia podyplomowe w 4-letniej Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP-SWPS akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie psychologiczne oraz terapeutyczne zdobyłam m.in. na stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Warszawie, Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie i w ramach wolontariatu m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST” oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Mali Braci Ubogich w Warszawie.  

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pracuję w podejściu integracyjnym, co oznacza, że dopasowuję podejście terapeutyczne do indywidualnych potrzeb klientów. Pomagam pacjentom w przezwyciężeniu trudności w życiu osobistym i zawodowym, osobom doświadczającym konfliktów wewnętrznych oraz potrzebującym wsparcia psychologicznego. Obszary mojej pracy to m.in.: zaburzenia lękowe, stany depresyjne, zaburzenia psychosomatyczne, kryzysy emocjonalne, radzenie sobie ze stresem, trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji.

Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT).

Swoją pracę poddaję stałej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Ukończyłam również studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzę terapię w języku polskim, włoskim i angielskim. Zajmuję się również tłumaczeniem książek o tematyce psychologicznej i psychoterapeutycznej z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego na język polski. Jestem członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Kontakt: i.jurkiewicz@interia.pl
tel: 504-475-112