1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com
Marta Krzeszowska, psychoterapia innersens
Marta Krzeszowska, psychoterapia innersens

Marta Krzeszowska - psychoterapeuta

mgr psychologii i pedagogiki, psychoterapeutka psychodynamiczna, 
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i nastolatków oraz konsultacje dla rodziców

Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam także podyplomowo Akademię Pedagogiki Specjalnej na profilu oligofrenopedagogika oraz terapię pedagogiczną. Wiedzę i umiejętności rozwijałam na szkoleniach i kursach z zakresu terapii i pomocy psychologicznej. Obecnie jestem w trakcie nauki w 4-letniej Szkole Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Pracowałam w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne dla  rodziców, grupy wspierające dla młodzieży w kryzysie oraz warsztaty dla kobiet. Mam także praktykę w poradnictwie i diagnozie psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i nastolatków od 13-go roku życia. Pracuję z pacjentami doświadczającymi kryzysów psychicznych, z zaburzeniami osobowości, depresyjnymi oraz lękowymi. Pomagam nastolatkom, które przejawiają zaburzenia emocjonalne, lękowe (nieśmiałość, fobie społeczne) oraz zaburzenia zachowania (trudności szkolne, rówieśnicze, konflikty z rodzicami). Wspieram także rodziców w procesie wychowawczym.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. W trosce o dobro Klientów i własny rozwój korzystam z superwizji klinicznej.

W mojej pracy z Klientem najważniejsza jest atmosfera bezpieczeństwa i akceptacji. Pracujemy w formie i tempie dostosowanym do każdego indywidualnie.

Prywatnie jestem mężatką i mamą dwójki dzieci. Moją pasją są zwierzęta i przyroda.

Kontakt: mkrzeszowska@wp.pl

Marta Krzeszowska
tel: 660 612 602