1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com
Marta Krzeszowska, psychoterapia innersens
Marta Krzeszowska, psychoterapia innersens

Marta Krzeszowska - psychoterapeuta

mgr psychologii, psychoterapeutka psychodynamiczna, 
prowadzi psychoterapię osób dorosłych i nastolatków oraz terapię par

Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie nauki w 4-letniej Szkole Psychoterapii oraz Studium Terapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych, adaptacyjnych, z zaburzeniami osobowości, depresyjnymi oraz lękowymi.

Pomagam także nastolatkom, które przejawiają zaburzenia emocjonalne, lękowe (nieśmiałość, fobie społeczne) oraz zaburzenia zachowania (trudności szkolne, rówieśnicze, konflikty z rodzicami). Wspieram także rodziców w procesie wychowawczym.

W mojej pracy z Klientem staram się wydobyć jego zasoby i sprawczość tak, aby pomóc mu przywrócić kontrolę nad swoim życiem i przywrócić równowagę. Wspólna praca przebiega w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i zaufania. Nie wywieram presji, nie spieszę się, Klient sam dokonuje zmian na które jest gotowy.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. W trosce o dobro Klientów i własny rozwój korzystam z superwizji klinicznej.

Kontakt: mkrzeszowska@wp.pl
tel: 660 612 602