1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Konsultacje psychoterapeutyczne dla rodziców

Konsultacje psychoterapeutyczne dla rodziców to rodzaj sesji terapii, w której rodzice uczestniczą wraz z psychoterapeutą w rozmowie na temat swoich trudności i wyzwań związanych z rodzicielstwem. Celem konsultacji psychoterapeutycznych dla rodziców jest pomoc rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, osobistymi lub relacyjnymi, które mogą wystąpić w trakcie wychowywania dzieci. Konsultacje psychoterapeutyczne dla rodziców mogą obejmować różne formy terapii, takie jak terapia behawioralna, terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna czy terapia rodzinna. Konsultacje psychoterapeutyczne dla rodziców mogą pomóc rodzicom lepiej radzić sobie z trudnościami w wychowywaniu dzieci, takimi jak trudności w komunikacji, trudności w relacjach z dziećmi czy trudności związane z wychowywaniem nastolatków.

Ilość i częstotliwość spotkań zależy od potrzeb Klientów i zgłaszanych problemów.

170 zł / 50 min
250 zł / 90 min