1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Wstępna konsultacja psychoterapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna to rodzaj rozmowy prowadzonej przez psychoterapeutę, która ma na celu pomóc osobie skonfrontować się z trudnościami emocjonalnymi lub osobistymi, które mogą utrudniać jej funkcjonowanie w codziennym życiu. Celem konsultacji jest zrozumienie problemów i emocji pacjenta oraz znalezienie sposobów radzenia sobie z nimi. Konsultacja psychoterapeutyczna może obejmować różne formy psychoterapii, takie jak terapia indywidualna, terapia par czy terapia rodzinna. Psychoterapia może być również prowadzona w grupach lub online.

W naszym przypadku to wstępne spotkanie, którego celem jest określenie oczekiwań wobec terapii, najistotniejszych obszarów problemowych, sposobu aktualnego funkcjonowania i w relacjach z innymi. Efektem spotkania może być wspólne podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii lub znalezienie innej formy pomocy.

150-180 zł / 50 min