1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci różni się od psychoterapii dla dorosłych, ponieważ dzieci są młodsze i mogą mieć trudności z wyrażaniem swoich myśli i uczuć w sposób słowny. Dlatego psychoterapia dla dzieci często opiera się na zabawie i różnych formach działań, takich jak rysowanie, malowanie, modelowanie plasteliną czy gra w scenki rodzajowe. Psychoterapia dla dzieci może być indywidualna lub grupowa i może obejmować różne formy terapii, takie jak terapia behawioralna, terapia poznawczo-behawioralna, terapia rodzinna czy terapia narracyjna. Psychoterapia dla dzieci może pomóc im radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi, takimi jak lęk, stres, trudności w nauce czy trudności w relacjach z rówieśnikami.

Sesje psychoterapii odbywają się raz w tygodniu. Rozpoczęcie terapii poprzedza konsultacja z rodzicem
lub opiekunem dziecka.

160 zł / 45 min