1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Superwizja

Superwizja to proces udzielania wsparcia i konsultacji specjalistom z różnych dziedzin, takim jak psychologia, pedagogika czy terapia rodzinna, w celu rozwoju ich umiejętności zawodowych i poprawy jakości swojej pracy. Superwizja może odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej i obejmować różne formy, takie jak superwizja kliniczna, superwizja szkoleniowa czy superwizja procesu. Superwizja kliniczna to proces udzielania wsparcia specjalistom w radzeniu sobie z trudnościami zawodowymi i emocjonalnymi związanymi z pracą z pacjentami. Superwizja szkoleniowa to proces udzielania wsparcia specjalistom w rozwijaniu ich umiejętności zawodowych i zdobywaniu nowych kompetencji. Superwizja procesu to proces udzielania wsparcia specjalistom w pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym. Superwizja jest ważnym elementem rozwoju zawodowego specjalistów i pomaga im lepiej radzić sobie z trudnościami związanymi z pracą z pacjentami.

Koszt superwizji jest do ustalenia i zależy od częstotliwości i czasu trwania spotkań.