1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Skibińska-Kwiatek prowadząca działalność gospodarczą Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Magdalena Skibińska-Kwiatek.

Celem zarejestrowania i przeprowadzenia wizyty oraz w celu komunikacji z Panią / Panem przetwarzam takie Państwa dane osobowe jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy.

Ze względów rachunkowych proszę o przekazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury – adresu zamieszkania, NIP. W przypadku wystawienia faktury dane te udostępniam w niezbędnym zakresie księgowości firmy na podstawie przepisów prawa.

Dodatkowo, tylko podczas zagrożenia epidemiologicznego, dodatkowe dane takie jak adres e-mail oraz dane dotyczące braku objawów Covid-19 będą gromadzone w celu dbałości o bezpieczeństwo wszystkich Klientów i osób i współpracujących z Pracownią oraz w komunikacji z Panem/Panią w sytuacji konieczności poinformowania o ewentualnym nieświadomym kontakcie z nosicielem Covid-19. Dane nie zostaną udostępnione innym osobom za wyjątkiem osób uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Wszystkie Państwa dane i przekazane informacje są objęte tajemnicą zawodową.

Informuję, iż nie udostępniam Państwa danych osobowych innym podmiotom.

W związku z wymogami art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że powyższa klauzula informacyjna jest dostępna w „Pracowni”.